Toekomstmakers

Oost NL

Bedenk en produceer een video als integraal onderdeel van de nieuwe corporate story van Oost NL.

Wij werden gevraagd om een video te maken. Een korte film die een maatschappelijk gevoel overdraagt, innovatiekracht uitstraalt en feel-good gevoel meegeeft. En dat is ons gelukt. De video laat zien waar Oost NL voor staat en vooral waar ze voor gaat.

Samen voor een leefbare toekomst met technologische vernieuwing en innovatie in duurzame voeding, toegankelijke gezondheidszorg en slimme energie. We kijken terug op een mooie opdracht en samenwerking waarin we de innovatiekracht in Oost-Nederland zichtbaar maken, maar bovenal realiseren we ons dat we allemaal Toekomstmakers zijn.Β 

Tekst uit de video β€˜β€™Oost NL heeft het vermogen, het netwerk, de kennis en de innovatiedrang om vernieuwingen te versnellen. Samen met innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden brengen we een duurzame wereld elke dag een beetje dichterbij. Samen zijn we de makers van een leefbare toekomst.’’